Verksamhetsberättelse 2013

 

Styrelsen har bestått av

Gun-Britt Forsberg ordf.
Dennis Lundgren vice ordf.
Marie-Louise Eklund kassör
Kristin Eriksson sekreterare
Gert From ledamot
Alf Biström ledamot
Bill From ledamot

 

Aktiviteter

 • Förra året hölls årsmötet i Kusfors. Café Ångloket.
 • Linab bjöd på bussturen samt en god lunch, sedan avverkade vi årsmötet ute i det vackra vädret. Vi får tacka Linab för maten.
 • Medlemsantalet i föreningen 2013 håller sig otroligt stabilt. Vi är fortfarande ca 600 medlemmar.
 • Ekonomin för föreningen är stabil tack vare tillskott från Linab.
 • Linbanan hade ca 9500 besökare varav ca 5000 åkte linbana,
 • Som vanligt har ju ganska många bussresenärer besökt Linbanan, vilket ju även inneburit många vildmarksmiddagar i Lappkåtan.
 • Jammarkvällen var som vanligt mycket lyckad.
 • Utställningen vi gjorde inför föreningens 25-års jubileum kan ännu beses på Bäckerudden.
 • Det lilla häftet med 25-års historia med Linbaneföreningen finns ännu att köpa.
 • En ny hemsida för Världens Längsta Linbana har lanserats med samma adress www.linbanan.com mottagandet har varit mycket uppskattat. Nu nås vi ju på flera språk. Tyska, engelska samt finska.
 • Linbaneföreningens hemsida kommer att som tidigare vara kopplad mot denna.
 • Vi var ju med och tävlade om Norrmejeriets stipendium för 2014. Tyvärr så förlorade vi på mållinjen. Men många, många röstade på Linbanan. Stort tack till er alla. Detta blev ju även fin reklam för Världens Längsta Linbana.
 • Vi finns även på Facebook!
Menu