Verksamhetsberättelse Världens Längsta Linbaneföreninng för 2011

Styrelsen har bestått av Gun-Britt Forsberg (ordf.), Dennis Lundgren (Vice. ordf.), Marie-Louise Eklund (kassör),
Elisabeth Forsberg (sekr.), Gert From, Bill From och Alf Biström.

Förra årets årsmöte hölls i Lappkåtan, där vi bjöd på mat. Mötet lockade ca 35-40 medlemmar.

Medlemsantalet i föreningen 2011 håller sig otroligt stabilt vi är fortfarande ca 640 medlemmar.

Ekonomin för föreningen är ännu tillfredsställande.

Vi hade ca 10 000 besökare totalt varav ca 4000 åkte linbanan.

Som vanligt har ju ganska många bussresenärer besökt Linbanan. Med detta följer ju förutom linbanetur
även vildmarksmiddag i lappkåtan.

Telia hade ju beslutat att ta bort det markbyggda telenätet i Mensträsk under våren 2011. Men det blev ju problem för Linbanan. Vårt säkerhetsnät bygger ju på den tekniken, och då det inte gick få att fungera innan säsongsstart så framflyttades nedläggningen till 2011-09-01. Man kan ju verkligen fråga sig om hur det kan komma sig att Telia kan ta ett sådant beslut utan att det finns alternativ!!! Nu har Telia rivit allt i Mensträsk. Fortsättning följer, för i skrivande stund fungerar det inte!

Vårt stora arrangemang var ju vårt 25-års jubileum den 23 juli på Bäckerudden. Vi samordnade detta med Jammarkvällen. Det var en mycket trevlig fest, med många kära gäster som fick åka linbana, äta god mat samt se vår utställning som speglade våra första 25 år i turistbranschen. Linbaneföreningen uppvaktades med blommor och blader! Jag må ju säga att vi är stolta över vad vi åstadkommit!

Jammarkvällen sen var ju som valigt en höjdarkväll med många musiker som avlöste varann. Det spelades allt från ballader till hårdrock, så alla musiksmaker bör ha fått sitt lystmäte. Naturligtvis återkommer Jammarkvällen även 2012.

Gun-Britt Forsberg
Ordf.
Världens Längsta Linbaneförening

Menu