Världens Längsta Linbaneförening

När Boliden AB meddelade att linbanan skulle läggas ned bildades spontant en intresseförening – Världens Längsta Linbaneförening. Målsättningen var att bevara delar av världens längsta linbana mellan Kristineberg och Boliden åt eftervärlden. Anläggningen hade stora kultur och industrihistoriska värden, den hade varit en ryggrad i Bolidenbolagets gruvindustri och spelat en betydelsefull roll när det gäller gruvindustrins ekonomiska historia. Persontrafik på sträckan Örträsk – Mensträsk skulle också innebära större möjlighet att bevara kunskapen om den teknik som används vid tranporterna.

Semester –86
Boliden meddelar att malmtransporter med linbanan inte är lönsam. Driften med linbanan mellan Boliden – Kristineberg skall läggas ned. Det första trevande förslaget om ev. möjlighet till turisttrafik på linbanan läggs fram.
Okt. –86
Intresseföreningen Världens Längsta Linbaneförening bildas
1986-12-19
Första träffen i Örträsk med representanter från Arbetarskyddsstyrelsen och Statens Anläggningsprovning.
1987-01-02
Samverkan mellan berörda kommuner, Skellefteå Museum och Boliden Mineral. Arbetsgrupp för linbanans bevarande bildas.
1987-01-16
Arbetsgruppen utökas med representanter på länsnivå. (Länsstyrelsen och länsturistnämnden). Träff i Boliden, utredningspengar 100.000:- tillskapas.
1987-03-23/25
Schweizisk linbaneexpert E. Bloch besiktar linbanedelen Örträsk –Mensträsk
1987-05-27
Avd.dir. R Granberg, Arbetarskyddsstyrelsen meddelar att styrelsen godtar en ombyggnad för persontrafik, sträckan Örträsk – Mensträsk
1987-06 / 1987-11
Ett antal träffar med Norsjö Kommun, Boliden Mineral m.fl. för att få till stånd Etapp I.
1987-11-02
Etapp I avseende ombyggnad linbanesträckan Örträsk – Mensträsk påbörjas.
Vintern 1987/1988
Projektansökan Etapp II utarbetas.
Jan/Feb 1988
Världens Längsta Linbaneförening erhåller länsturistnämndens turistpris.
1988-03-17
Konstituerande sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Världens Längsta Linbana. Styrelsen består av 3 ledamöter från Världens Längsta Linbaneförening,
1 ledamot från Norsjö Kommun och 1 ledamot från Skellefteå Museum
Vid första sammanträdet beslutar Stiftelsen VLL att för ombyggnad av linbanan etapp II ansöka om offertstöd hos Statens Industriverk (SIND).
Juni 1988
Gunilla Lundin, Sveriges Turistråd besöker Örträsk. Turistrådet skall yttra sig över projektet.
September 1988
Pressvisning med linbanetur Örträsk – Mensträsk. Statens Industriverks representant. Björn Eriksson provåker linbanan med prototypkabin.
Oktober 1988
Landshövdingens fru Elin Johansson och tidningen Lands reporter  Christina Falkengård åker linbana.
1988-11-25
Positivt regeringsbeslut om bidrag till linbanan
1988-12-14
Första spadtaget i Örträsk. Etapp II om- och tillbyggnad av linbaneprojektet
1989-03-10
”Gruvriketräff” i Norsjö. Fyra kommuner enas om samarbete.
1989-03 till 1989-06
Broschyrer, dekaler, affischer mm tas fram. Utskick görs till turistbyråer och researrangörer. Inför invigningen annonseras det i ett flertal tidningar samt i ett antal resekataloger.
1989-07-06
Pressvisning av linbanan (även repr. för service- boende- anläggningar). Radio Västerbotten rapporterar från linbanan.
1989-07-10
Kl. 10.00 PREMIÄR med Världens Längsta Linbana.
1989-07-20
Kommunikationsminister Georg Andersson och Elin och Sven Johansson inviger linbanan.
December 1989
Linbanan i Guinness Rekordbok men nu som Världens Längsta passagerarlinbana. Presenteras med färgbild.
1990

Stiftelsen anställer projektledare för linbanan. Servicebyggnad och parkering iordningställs i Mensträsk. Örträskvägen asfalteras.

Två examensarbeten har avlagts rörande anläggningen.

  • Vattenfylld gruva som värmekälla , Peter Olsson och Ulf Ödberg, Tekniska Högskolan Luleå.
  • Marknadsplan och produktutveckling för Världens Längsta Linbana, Mia Hakelind och Ingela Nilsson, Östersunds Högskola, Turismlinjen.

Båtuthyrning i Mensträsk.

Stora ekonomiska svårigheter.

1991
Konsult Ulf Lundborg anställs för att sanera ekonomin, samt för att göra linbanan till en affärsinriktad verksamhet.
1992

Med hjälp av Norsjö IF arrangeras det första Linbaneloppet. Ny attraktion för året blev islandshästar. Första uppropet till medlemmarna om en officiell städdag, vid linbanan. Mycket stor uppslutning. Charlie Johansson blir platschef.Linbanans Dag anordnades i Örträsk.

1993
Jubileum 50 / 5 / 50.000 (50 År, 5 År, 50.000 resenärer).Bäckerudden invigs. 200 tyska bussar med ca 2000 resenärer hittar till linbanan.
En bok – Kulturspår. En resa i tid och rum. Buss inköptes för transporter mellan Örträsk och Mensträsk.
1994
TV-Botnia sände en kväll från Bäckerudden. Linbanans Dag i Mensträsk.Studieresa till Östersund.
Gruvriket namnändras till GULDRIKET.
Driftsbolaget Linab i Norsjö AB bildas och arrenderar Linbanans anläggningar av Stiftelsen Världens Längsta Linbana.
Landshövding Görel Bohlin på besök.
Med i TV-programmet ”Packat och klart”
1995

Celebra gäster vid linbanan: Elin och Sven Johansson vårt ”gamla” landshövdingepar som överlämnar en tavla föreställande Västerbottens gamla vapen. Likaså nuvarande landshövding Görel Bohlin , Jonas Gardell författare, komiker mm Linbaneföreningens hus såldes. Restauranggodkännande för köket på Bäckerudden Jättekåta byggs i Örträsk. Värme installerat i 10 kabiner.Linab bildar ett dotterbolag och övertar skötseln av Norra Örnäs Jakt- & Fiskekamp AB.

1996
Norsjö kommun beslutar att lånet på 1,2 milj. som de borgat för avskrivs.Flytt av ”gamla” informations- och biljettförsöljningsbyggnaderna över vårisen ut till Åkerholmen i Mensträsk.
Landshövding Georg Andersson på besök i samband med ”Nils Holgersson och Selma Lagerlöf”.
Krogen i Skogen har blivit ett begrepp. På Bäckerudden har vi också en vedeldad bastu och en stor badtunna.
1997

Önusträskdammen restaureras.Linab ombildar bolaget Na Örnäs till Hotell Norsö AB, och arrenderar hotellet i Norsjö. Första året med helårsanställd personal.

1998

Stiftelsen VLL för ett stipendium på 75.000 kr ur FöreningsSparbankens fonder. 100.000 resenärer har åkt Världens Längsta Linbana. All bokning sker genom egen personal. Ansökan på 880.000 kr i Landsbygdsstöd insänd av SVLLAnsökan är i tre block:

  • Värmepump på Bäckerudden.
  • Dammselet – skogshuggarepoken
  • Gruvhistorisk utställning i Mensträsk.
1999
Jubileumsår. 1989-1999.
2000
Golvvärme installerat på Bäckerudden. Schaktet används som värmecentral.
2001

Linab i Norsjö AB och Hotell Norsjö blir två separata bolag. Ensamma ägare till Linab blir Bosse Biström och Marie-Louise Eklund. Den gamla linbanebussen ersätts med en modernare. På Bäckerudden håller renoveringen på att färdigställas.
Stugorna flyttade från Åkerholmen till de övriga stugorna på Bäckerudden.

2002
Stiftelsen Världens Längsta Linbana förvärvar fastigheten Åsen 1:6. D.v.s. Bäckerudden och Åkerholmarna. Stuga nr 5 färdigställd. Wergelriket på projektstadiet.
2003
Etapp 1 av Vitterriket (namnändrat från Wergelriket) har färdigställts.
2004
Draglinan har bytts ut under hösten till en kostnad av 1,4 miljoner. Den har blivit godkänd av ÅF. Skärmtaket på Bäckerudden är klart. Hemsidan har uppdaterats. Stuga 1 under ombyggnad.
2005
Linbanans dag genomfördes den 23 juli 2005. Stora ägget en badtunna för 20 personer klar. Nytt varuintag med sopsortering färdigställt på Bäckerudden. Linab anhåller om att få köpa hela anläggningen av Stiftelsen Världens Längsta Linbana.
.
2006
20-års jubileum för föreningen.
2006-05-01
Linab i Norsjö AB övertar anläggningen.
2006-12-31
Stiftelsen Världens Längsta Linbana avregistreras.
2007-07-24
Allers på besök
2008-06-12
Fint reportage i Veckotidningen Allers
Menu