Norsjö 28 augusti 2018
PRESSMEDDELANDE

Världens längsta linbana – ny epok som besöksmål men utan persontrafik

Under sommaren har en besiktning av linbanans betongdelar genomförts. Den visar på att det kommer att krävas mycket omfattande reparationer för att banan ska kunna godkännas för persontrafik. Därför inleds nu en ny epok där det ska satsas på linbanan som besöksmål med fokus på den mycket spännande industrihistorien men utan persontrafik.

Specialister från konsultbolaget DEKRA har undersökt 13 av 73 linbanestolpar genom besiktning på plats ”från topp till tå” på den 13,6 kilometer långa linbanan mellan Mensträsk och Örträsk. De linbanestolpar som undersökts måste alla renoveras för att persontrafik ska kunna fortsätta. Bedömningen är att samtliga 73 stolpar måste åtgärdas på olika sätt. På delar av sträckan blir ett reparationsarbete kostsamt eftersom stolparna står i sjö eller myr. Reparationerna har i dagsläget inte kostnadsberäknats men kostnaderna bedöms mycket stora.

Projektet ”Ny framtid för Världens Längsta Linbana”, som genomförs av föreningen Världens Längsta linbaneförening och Norsjö kommun, har tillsammans med linbanans nuvarande ägare därför beslutat att inrikta arbetet på en framtid utan persontrafik.

Linbanan är ett enastående industriminne och har stor potential att fortsätta vara ett intressant besöksmål oavsett persontrafik.
– Malmtransporterna utgjorde en epok, persontrafiken var nästa. Nu är det dags för en ny epok i linbanans historia säger Bosse Biström som tillsammans med Marie-Louise Eklund har drivit linbanan i över 25 års tid.

– Besiktningen, som ingår i projektet ”Ny framtid för Världens längsta linbana”, är en avgörande del för att göra vägval inför framtiden. Tack vare den har projektgruppen och ägarna kunnat göra ett realistiskt vägval, säger Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i projektets styrgrupp. Nu siktar vi framåt längs den valda vägen.

Gun-Britt Forsberg, ordförande i Världens Längsta Linbaneförening menar att det fortsatta arbetet är minst lika viktigt.
– Nu ska vi slutföra det prospekt som projektet tar fram för att beskriva anläggningens potential som besöksmål. En ny ägare av Världens Längsta Linbana ska få utförlig information om både anläggningens status och om möjligheterna att utveckla nya aktiviteter med Världens Längsta Linbana som utgångspunkt, avslutar Gun-Britt Forsberg.

Vid frågor:

Bosse Biström, nuvarande ägare Världens Längsta Linbana
Tfn. 070-695 05 57

Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande
Tfn. 070-356 46 13

Gun-Britt Forsberg, ordförande i Världens Längsta Linbaneförening
Tfn. 070-644 10 48

 

Världens längsta linbana

Världens Längsta Linbana med kringliggande verksamhet ligger inför försäljning på grund av pension. Linbanan är inte i drift. Norsjö Kommun har tillsammans med Linbaneföreningen genomfört ett projekt genom Leader Skellefteå Älvdal för att ta fram ett försäljningsprospekt. Projektet har bekostat en besiktning av anläggningen. Projektet finansierades av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projekt Ny framtid Världens Längsta Linbana fick startbesked från Jordbruksverket i januari 2018. Projektägare var Norsjö Kommun och projektleddes av Gold of Lapland ekonomisk förening.

 

Vid frågor om projektet, kontakta:

Norsjö Kommun, Ingrid Ejderud Nygren: Ingrid.EjderudNygren@norsjo.se

Marie-Louise och Bosse tackar för sig efter 28 år och hoppas verkligen att projektet kommer att hitta en entreprenör som vill fortsätta med driften så att denna svävande kombination av kultur och natur kan leva vidare och förhoppningsvis få en ny start inom den närmsta tiden.

Följ projektet här på hemsidan eller på Linbanas Facebooksida

 

 

 

 •  

  Kontakta oss

  Linab i Norsjö AB

  Telefon: 070-300 96 40

  Linab i Norsjö AB

  Örträsk 67
  935 93 Norsjö

  Hitta hit

  Hitta till våra linbanestationer i Mensträsk och Örträsk

  Följ oss på Facebook

  linbanan-facebook

  Menu